Přehrada Bedřichov

Historie a účel

Byla postavena v letech 1902 - 1906. Projekt vypracoval profesor Otto Intze. Stavbu financovalo Liberecké Vodní Družstvo a provedla ji firma Ackermann z Klagenfurtu za 1 777 840 rakouských korun. Přehrada byla postavena jako ochrana před povodněmi, pro využití vodní energie a ke stabilizaci průtoků v Lužické Nise.

Fakta o hrázi

Hráz je gravitační a byla postavena z lomového kamene. Půdorys je klenbový. Dvě základové výpusti mají průměr 600 mm. Uzavírají se ocelovými stavidly (návodní strana) a klínovými šoupátky (vzdušná strana). Maximální kapacita výpustí je 5,68 m3/s. Součástí hráze je samozřejmě i korunový přeliv se dvěma poli a má celkovou délku 15 m (2x7,5 m). Největší výška hráze je 23 m. Délka hráze v koruně je 340 m. Šířka v koruně: 4,5 m; v patě: 16 m. Objem tělesa hráze: 42 000 m3.

Fakta o nadržení

Celkový objem nádrže: 2 131 000 m3. Zásobní objem: 1 720 000 m3. Stálé nadržení: 44 000 m3 (nevypustitelné množství vody).

Možnost koupání

V přehradě se lze bezplatně koupat na vlastní nebezpečí.

Elektrárny využívající vodu z Bedřichova

Fotografie a grafika: © LuK,1997+2004
web by © LuK,2003-2004 MaxCSS