Přehrada Mlýnice

Historie a účel

Byla postavena v letech 1904 - 1906. Projekt vypracoval profesor Otto Intze. Stavbu financovalo Liberecké Vodní Družstvo a provedla ji firma Rella z Vídně za 659 000 rakouských korun. Přehrada byla postavena jako ochrana před povodněmi, pro rekreaci, chov ryb a ke stabilizaci průtoků v Jeřici a Lužické Nise.

Fakta o hrázi

Hráz je gravitační a byla postavena z lomového kamene. Půdorys je klenbový. Dvě základové výpusti mají průměr 800 mm. Uzavírají se ocelovými stavidly (návodní strana) a klínovými šoupátky (vzdušná strana). Maximální kapacita výpustí je 12,06 m3/s. Součástí hráze je samozřejmě i korunový přeliv o maximální kapacitě 7,41 m3/s. Pět polí přelivu mají celkovou délku 19,5 m (5x3,9 m). Největší výška hráze je 22 m. Délka hráze v koruně je 159 m. Šířka v koruně: 4,5 m; v patě: 14,6 m. Objem tělesa hráze: 16 000 m3.

Fakta o nadržení

Celkový objem nádrže: 241 000 m3. Stálé nadržení: 22 000 m3 (nevypustitelné množství vody).

Možnost koupání

V přehradě se lze bezplatně koupat na vlastní nebezpečí.

Fotografie: © LuK,2003
web by © LuK,2003+2004 MaxCSS