Kravský most

Místo

Nachází se kousek od Polednické cesty v místech, kde přechází ve vodorovný přímý úsek. Zde je odbočka na Travnatou cestu u Kuběnkovy chaty a právě kousek za chatou přechází cesta přes hlavní tok Jeřice.

Historie

V roce 1813 až sem byly vyhnány krávy z novoveského dvora a v místě mostu byly napájeny. Ukryty sem byly před napoleonskými armádami.

Aktuálně

Místo není zvlášť významné ani označené a ani most není jakkoli význačný. Jméno Kravský most se vytratilo nejen z map, ale i z vědomí místních lidí.


web by © LuK,2003-2004 MaxCSS, vytisknout