Vítáme Vás
na sdružených webových stránkách
www.oldrichov.czweb.org

Upozornění!

Tyto stránky nebudou aktualizovány.
Aktuální informace naleznete na nových stránkách věnujících se Oldřichovu v Hájích. Na stránkách: www.oldrichov.eu
Luboš Kocourek, autor těchto stránek

Dotazy k webu směřujte na email: info@kocourek.eu.

Vysvětlivky používaných ikonek

Zavřená kapitola
Otevřená kapitola
Nová stránka
Změněná stránka - po aktualizaci

Tyto stránky nejsou oficiálními stránkami Obecního úřadu Oldřichov v Hájích.
Tyto stránky jsou soukromou nekomerční iniciativou.


web by © LuK,2001-2004 MaxCSS, Sokol since 11.4.2001, J-J since 21.10.2003