Historie

První osídlenci přišli do údolí Jeřice ve 14. století pravděpodobně z Chrastavy a Krásné Studánky. Mýtili les směrem od Mníšku až po bývalou továrnu č.p. 20. K osídlování docházelo pomalu, první písemné zmínky jsou z pachtovní knihy frýdlantského panství z roku 1381. První osídlenci byli patrně lesní dělníci, kteří si přilepšovali chovem dobytka. Z dochovaných pramenů byli první osídlenci Ondřej Harrermets z Krásné Studánky, Jan Fischer, Jakub Seibt a Petr Seifried z Chrastavy a Martin Czoethel.

Rychtářem byl Petr Seifried, který ročně platil vrchnosti 12 grošů pachtovného ve 2 splátkách. V nejstarších listinách se jako název obce uvádí Ulrichsdorf - Oldřichov, patrně po zakladateli panství Oldřichu z Bieberštejna. Daňový katastr z roku 1654 pak uvádí název Wes Ulesdorf. Teprve zakládací listina farnosti v Mníšku poprvé uvádí úřední název Buschullersdorf - poslední název před novodobým osídlením v roce 1945. Filipka pak byla pojmenována po Philippu Josefu Gallasovi, majiteli frýdlantského panství, který zemřel v roce 1757.

Roku 1564 byli osídlencům stanoveny daně podle počtu komínů - Oldřichov měl tenkrát 32 komínů a celkový majetek osídlenců byl odhadnut na 8 160 grošů. V roce 1614 uvádí pachtovní kniha 22 rolníků, 1 kováře, 2 dědičné rolníky, 8 nových osídlenců a 22 domkářů. V roce 1651 (po skončení 30ti leté války) byl proveden soupis občanů všech obcí - v Oldřichově je uvedeno 191 občanů. Podle seznamu z roku 1777 museli oldřichovští občané odpracovat 156 dní na robotě, měli též možnost vykoupit se z robotní povinnosti, která se nevztahovala pouze na kováře a listonoše.

Rok: Počet domů: Počet obyvatel: Poznámka:
1770 56 230  
1820 98 681  
1834 103 840  
1880 201 1394  
1890 207 1312  
1900 261 1536 již včetně Filipky
1910 265 1474  
1921 254 1310 (19 Čechů)
1930 310 1508 již včetně Betléma
1945 316 1500  
2000 274 440  

Na počátku 18. století nebyly domy číslovány. K číslování došlo teprve v květnu 1770 na rozkaz císaře Josefa II. Tehdy bylo v obci 56 domů. Betlém patřil do konce roku 1924 Fojtce. 1.1. 1925 byl odkoupen. Oldřichov zaplatil 1000 K za požárnickou zbrojnici včetně inventáře a 1000 K připlatil na obnovu vodou zničeného mostu. Betlém měl 22 domů ( 21 obydlených a 1 požářiště) a 81 obyvatel. Po tomto začlenění měl Oldřichov celkovou výměru 1627 ha a 28 m2.

Část obce zvaná Na Pilách

Část obce zvaná Na Pilách
Kliknete-li na fotku, budete si ji moci stáhnout ve formátu zip. Horní foto má velikost 330 kB, dolní - 280 kB.

Střed Oldřichova

Pohled na obecní úřad (zleva), dále na nynější pekařství, poštu a pohostinství.

Text převzat z Oldřichovských listů. Fotografie poskytl pan Georg Komberec.
web by © LuK,2002+2004