Pokrytí mobilními operátory

Všichni operátoři mají v obci velmi dobré pokrytí v hlavním oldřichovském údolí. Vzhledem k hornatému terénu se však vyskytují "hluchá" místa, především v pobočných údolích. Velmi záleží i na počasí. Výše jmenované informace platí i pro televizní a rádiový signál.

Perlička: V Albrechticích (vzduchem cca 4 km na západ od Oldřichova) lze zachytit signál 10 mobilních operátorů (3 české spol., 4 německé, 3 polské).

web by © LuK,2004 MaxCSS