Cyklostezka

Pro rok 2001 se podařilo obecnímu zastupitelstvu získat z PHARE z dotačního titulu "Obnova turistických stezek a cyklostezek " finanční prostředky na vybudování cyklostezky. Cyklostezka bude mít návaznost na stezky Chrastavsko- Hrádeckého mikroregionu, Frýdlantska (Hejnice) a Jizerských hor. Stane se tak součástí systému turistických cyklotras v rámci Euroregionu Nisa. Kromě lepší turistické dostupnosti a přitažlivosti tak obec získá klidnou cestu pro cyklisty i chodce bez motoristického provozu nejen do sousedního Mníšku u Liberce, ale i po vlastním území obce. To jistě ocení mnozí z nás, kdo na kole rádi jezdíme nebo vyhledáváme klidnější, pohodlné cesty k procházkám a zejména pak děti pro bezpečnější dopravu na kole do mníšecké školy. Jejich rodiče jim budou moci dopřát dojíždění na kole s podstatně menšími obavami. Myslíme si, že tuto trasu ocení i maminky s kočárky, které jezdí se svými ratolestmi na pravidelné kontroly k dětské lékařce do vedlejší obce.

Navržená cyklostezka je rozetapována na tři základní úseky:

První etapa, již vede od budovy OÚ směrem na Mníšek po pravé straně toku Jeřice a končí u čp. 66 (Jiřina a Karel Novotný).

Druhá etapa by měla navazovat na etapu první a napojit se na katastr sousední obce Mníšek. Její trasa povede přes louky za čp. 5, kolem Žabků a posledního domu Šištikových.

Třetí etapa naváže na první u budovy OÚ, půjde po stávající komunikaci kolem bývalé MŠ a napojí se na nově zbudovanou komunikaci Lesů ČR. Zbývající úsek by měl vyústit cca 50 m od motorestu Hausmanka. Realizace druhé a třetí etapy je časově závislá na možnosti čerpání finančních prostředků z PHARE.

Tolik citace z Oldřichovských listů.

Během roku 2001 a 2002 byla realizována cyklostezka v celé své délce a prodělala i zkoušku ve formě povodní. Až na několik krátkých úseků (cca několik metrů) obstála na jedničku.

Tato část cyklostezky byla asi nejvíce postižena. V levé části obrázku je vidět vymletý štěrk z podkladu cyklostezky. (Omluvte prosím horší kvalitu obrázku.)

Text převzat z Oldřichovských listů.


Fotografie: LuK´02
web by © LuK,2003-2004 MaxCSS, vytisknout